Maru.nl steunt dewildevaart.nl

Dewildevaart.nl> biedt aan jongeren vanaf achttien jaar voor wie betaald werk (nog) geen realistische doelstelling is, een leer-werktraject op een kadewerkplaats en schip met als doel ontwikkeling van maatschappelijke, sociale en arbeidsmatige vaardigheden.

De jongeren leren samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met tegenslag en zichzelf waarderen. Ze worden opgeleid tot bootsmaat, matroos of ambachtsman/vrouw en kunnen daar erkende certificaten voor behalen.Na een goed doorlopen traject op de kadewerkplaats en voldoende vaar- en werkuren op één van de schepen van De Wilde Vaart, stromen jongeren door naar een werkervaringsplaats op een aangesloten bedrijfsschip of nautisch bedrijf.

Met een tiental klassieke zeilschepen en binnenvaartschepen hebben zij een commitment afgesloten. Zij bieden hun schip aan voor klein onderhoud of voor plaatsing van een jongeren op hun schip.
Uiteraard hebben wij dit goede project gesteund met onze stootwillen, de Polyform HD-serie, deze heavy duty stootwil wordt gebruikt voor binnenvaart en offshore. Deze stootwillen kunnen tegen een stootje.